Byggerod ved Helsinge Sognegård.

Fra start april til udgangen af august/start september 2019 udbygges Sognegården, og der vil i perioden være anderledes og måske vanskelige adgangsforhold. I sognegårdens forhal er opsat en skitse over tilbygningen. Vi glæder os til udvidelsen og beder om forståelse for de ulemper, et sådant byggeri medfører.

Kirkelige handlinger bliver gennemført, men det vil ikke være muligt at leje Sognegården til mindesamvær m.v. i hverdage. Evt. spørgsmål kan rettes til Kirkekontoret.

Efter dette byggeris afslutning er der planlagt indvendig kalkning af kirken, hvorfor kirkelige handlinger forventes afholdt i Valby Kirke. Nærmere information herom senere.

Der kan i perioden bestilles kirkebil til Valby kirke. Henvendelse til kontoret.

tlf 48 79 47 11 / mail lch@km.dk

kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang.
Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne/unge arbejde og seniorer .

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder , voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter og forskellige foredrag. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland "i Luthers fodspor" .

Vel mødt fra præsterne

Finn, Tora og Helena
 

 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe

 Tilmeld dig spændende og interessant nyhedsbrev her