Tilmeld dig spændende og interessant nyhedsbrev her

Menighedsmøde den 22. marts 2020 efter højmessen
På mødet orienteres om arbejdet i Menighedsrådet og lidt økonomi

Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang.
Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne/unge arbejde og seniorer .

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder , voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter og forskellige foredrag. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland "i Luthers fodspor"

... 

17.091 besøgende i 2019

 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe