Tilmeld dig spændende og interessant nyhedsbrev her

 

søndag den 20. oktober kl. 11 indsættes
Gabrielle Togsverd-Nilausen som barselsvikar for
Tora Herborg Henriksen 

Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang.
Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne/unge arbejde og seniorer .

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder , voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter og forskellige foredrag. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland "i Luthers fodspor" .

Vel mødt fra præsterne

Finn, Tora og Helena
 

 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe