Helsinge kirke er lukket fra 7. september til og med 14. november 2020 grundet kalkningsarbejde.

Højmesser og kirkelige handlinger holdes i Valby kirke.


Menighedsrådsvalg 2020

Ved den ekstraordinære valgforsamling den 6. oktober 2020 blev Lisbeth Jensen valgt til det nye menighedsråd.

Det samlede resultat af valgforsamlingerne den 15. september 2020 og 6. oktober 2020 er, at der er valgt 9 personer til det nye menighedsråd:

Allan Thomsen, Ejvind Hartmund, Hans Byberg, Jens-Erik Engelbrecht, Lisbeth Jensen, Philip Gates, Tina Jensen, Tommy Sejer og Tove Nielsen.

Der er ikke valgt nogen stedfortrædere.

Det nye menighedsrådet er dermed ikke fuldtalligt. Det nye menighedsråd tiltræder den 29. november 2020.

Valgbestyrelsen skal samtidig orientere om, at der kan indgives en kandidatliste med henblik på at udløse et såkaldt afstemningsvalg. Der skal i givet fald vælges 11 kandidater, og funktionsperioden er 4 år. Kandidatlisten skal indgives senest den 13. oktober 2020 på Bymosevej 64, 3200 Helsinge, eller Stenhavevej 8, 3200 Helsinge. Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet og skal underskrives af 11 stillere.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Allan Thomsen på tlf. 22 45 33 64 eller på mail til 7434(snabel-a)sogn.dk. Læs mere om menighedsrådets opgaver på menighedsrådsvalg.dk.  


Farvel til Gabrielle

Den 6. september 2020 havde sognepræst Gabrille Togsverd-Nilausen sin allersidste tjeneste i Helsinge Kirke. Vikariatet er udløbet. Vi siger mange tak for din indsats i næsten et år. Ikke mindst i den svære tid, mens alt var Coronalukket, og du og kollegerne holdt gang i kirken med videoandagter. Vi vil især huske dit gode humør og din åbenhjertighed. Vi ønsker dig alt det bedste på din videre færd.


COVID-19 status 

De landsdækkende restriktioner er forlænget til og med den 31. oktober 2020. Der gælder bl.a. et forbud mod forsamlinger større end 50 personer.

I folkekirken har forsamlingsforbuddet kun praktisk betydning for udendørs arrangementer. Her må der kun holdes tjenester for op til 50 personer. Ved begravelser og bisættelser, hvor ceremonien afholdes udendørs, må man dog være op til 200 personer, 

For indendørs tjenester og aktiviter er det stadig gulvarealet, der er afgørende for, hvor mange mennesker der må være til stede. I Helsinge kirke må der må højst være 34 personer i kirken ud over personalet (OBS: frem til 14. november 2020 benyttes Valby Kirke dog pga. kalkning i Helsinge kirke). 

Det bliver løbende afklaret, hvilke aktiviteter der sættes i gang igen. Følg med på hjemmesiden og på facebook. 

Læs mere her:  Tiltag omkring Coronavirus

Opdateret den 8. oktober 2020 


Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.


17.091 besøgende i kirken i 2019


 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe