Helsinge kirke er lukket fra 7. september til og med 14. november 2020 grundet kalkningsarbejde.

Højmesser og kirkelige handlinger holdes i Valby kirke.


Menighedsrådsvalg 2020

Der er ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020. Alle folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet (eller som har løst sognebånd til en af præsterne) kan stille op og stemme. Medbring legitimation. Tilmelding er ikke nødvendig.

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 blev 8 personer valgt til det nye menighedsråd:

Allan Thomsen, Ejvind Hartmund, Hans Byberg, Jens-Erik Engelbrecht, Philip Gates, Tina Jensen, Tommy Sejer og Tove Nielsen.

Der blev ikke valgt nogen stedfortrædere.

Menighedsrådet blev ikke fuldtalligt, og derfor afholdes der ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i sognegården, hvor der er valg til de sidste 3 pladser samt valg af stedfortrædere. Det nye menighedsråd tiltræder den 29. november 2020.

Valgbestyrelsen skal samtidig orientere om, at der kan indgives en kandidatliste med et alternativ til de ovenfor nævnte personer (og dem, der måtte blive valgt ved den ekstraordinære valgforsamling), hvorved der udløses et afstemningsvalg. Der skal i givet fald vælges 11 kandidater, og funktionsperioden er 4 år. Kandidatlisten skal indgives senest den 13. oktober 2020 på Bymosevej 64, 3200 Helsinge, eller Stenhavevej 8, 3200 Helsinge. Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet og skal underskrives af 11 stillere.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Allan Thomsen på tlf. 22 45 33 64 eller på mail til 7434(snabel-a)sogn.dk. Læs mere om menighedsrådets opgaver på menighedsrådsvalg.dk.  


Farvel til Gabrielle

Den 6. september 2020 havde sognepræst Gabrille Togsverd-Nilausen sin allersidste tjeneste i Helsinge Kirke. Vikariatet er udløbet. Vi siger mange tak for din indsats i næsten et år. Ikke mindst i den svære tid, mens alt var Coronalukket, og du og kollegerne holdt gang i kirken med videoandagter. Vi vil især huske dit gode humør og din åbenhjertighed. Vi ønsker dig alt det bedste på din videre færd.


COVID-19 status 

Den 18. september 2020 blev forsamlingsforbuddet skærpet, så det gælder for forsamlinger større end 50 personer. Skærpelsen gælder foreløbig indtil den 4. oktober 2020.

I folkekirken har forsamlingsforbuddet kun praktisk betydning for udendørs arrangementer. Her kan der nu kun holdes tjenester for op til 50 personer. Ved begravelser og bisættelser, hvor ceremonien afholdes udendørs, må man dog være op til 200 personer, 

For indendørs tjenester og aktiviter er det stadig gulvarealet, der er afgørende for, hvor mange mennesker der må være til stede. I Helsinge kirke må der må højst være 34 personer i kirken ud over personalet (OBS: frem til 14. november 2020 benyttes Valby Kirke dog pga. kalkning i Helsinge kirke). 

Det bliver løbende afklaret, hvilke aktiviteter der sættes i gang igen. Følg med på hjemmesiden og på facebook. 

Læs mere her:  Tiltag omkring Coronavirus

Opdateret den 21. september 2020 


Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.


17.091 besøgende i kirken i 2019


 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe