Sommersang

(fællessang ved Helsinge kirke)

Genåbning af folkekirken 

Helsinge Kirke åbner igen! Fra den 18. maj 2020 afholdes igen gudstjenester. Der er dog forsat restriktioner og retningslinjer fra sundhedsmyndigheder, der skal følges. Første gudstjeneste i kirken er Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj 2020 kl. 11.00.

Der må højst være 34 personer i kirken ud over personalet. Kirkegængerne vil derfor desværre kunne opleve at blive afvist ved døren, hvis kvoten allerede er nået.

Der skal holdes 2 meters afstand mellem kirkegængerne. Personer, der bor sammen, må dog sidde helt tæt sammen. Undgå håndtryk og kram, selv om det er svært efter en lang periode med krav om fysisk afstand.

Der gælder de samme restriktioner for alle typer indendørs kirkelige handlinger, dvs. højmesser, barnedåb, bryllupper, begravelser og bisættelser o.l.

Udendørs gælder forsamlingsforbuddet stadig. Den sædvanlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i parken kan derfor ikke gennemføres. Der vil være gudstjeneste i kirken i stedet for.

Der gælder en særlig undtagelse for begravelser og bisættelser, hvor ceremonien afholdes udendørs.

Det er ikke afklaret  endnu, hvilke andre aktiviteter der bliver genoptaget i kirken og sognegården. Følg med på hjemmesiden og på facebook. 

Læs mere her:  Tiltag omkring Coronavirus

Opdateret den 19. maj 2020 

Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.


17.091 besøgende i kirken i 2019


 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe