Link til takster her

Bemærk...

Du bør som hovedregel altid kontakte kirkegårdskontoret ved spørgsmål om priser for køb, forlængelse og fornyelse af gravsteder samt i tilfælde af ønsker om f. eks. oprettelse af aftaler om ren- & vedligeholdelse, renovering, retablering, plantning mv., så er du sikker på at få korrekt vejledning og pris.