For at blive viet skal en af parterne være medlem af den Danske Folkekirke

Der rettes henvendelse til Kirkekontoret tif. 48 79 47 11 / mail lch@km.dk vedrørende dato og tidspunkt for vielsen. Herefter henvendelse til sognepræsten.

Inden vielsen skal der foreligge en Prøvelsesattest udstedt af kommunen. Attesten gælder i 4 mdr.
Hvis parterne ikke har bopæl i Helsinge kommune foretages prøvelsen af den kommune hvor en af parterne har bopæl. Hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark, foretages prøvelsen af den kommune hvor en af parterne opholder sig.

Til kirkekontoret skal der meddeles navn og adresse på 2 vidner.

(kopi af dåbsattester)

 

Hvilke salmer

Klik på linket herunder. I kan her se forslag til salmevalg. Under samtalen med præsten bliver I enige om hvilke salmer der skal synges.

Forslag til salmer
(
Klik på linket)

 

Hvor skal brudeparret sidde under vielsen

 

Fotografering

Der kan tages billeder og video (uden blitz) hvis det kan ske uden at forstyrre vielsen.