Nedenfor følger eksempler på cirkapriser ved køb af gravsted samt forlængelse og fornyelse. Priserne er ved nykøb angivet for én fredningsperiode og er fratrukket tilskud til medlemmer af folkekirken. Nedsættelse af urne eller kiste er medregnet. Priserne i parantes er gældende for ikke-medlemmer af folkekirken. Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.

Priserne er inklusive obligatoriske ydelser hvor dette er relevant samt moms af denne del.

Priser ved forlængelse ( ny nedsættelse før fredningstidens udløb ) er angivet pr. år og skal ganges med det nødvendige antal år for at opnå en hel fredningsperiode. Pris for nedsættelse af ny urne / kiste er ikke medregnet.

Priserne for fornyelse er angivet pr. år og skal ganges med det antal år man ønsker at fornye. Prisen er tillagt obligatoriske ydelser og gældende for både medlemmer og ikke-medlemmer af Folkekirken.

Køb, forlængelse og fornyelse af selve gravstedet er momsfri. Nedsættelse af kiste / urne er ligeledes momsfri.

Bemærk at beløbene i priseksemplerne er opgivet som cirkapriser, idet systemet regner månedsvis i forhold til udløbsdatoen som altid er den 31-12. I praksis betyder det at man vil blive beregnet for ekstra måneder afhængig af tidspunktet på året.

Priser på gravstedstyper der ikke nævnt nedenfor oplyses af kirkegårdskontoret

Vi anbefaler at man altid kontakter kirkegårdskontoret for yderligere oplysninger.

 

 

Gravstedets køb; inkl. nedsættelse af urne / kiste og obligatoriske ydelser 

Anonym fællesgrav; urne 15 år                          2.232,-       (  4.046,-   for ikke-medlemmer af folkekirken )

Urnegravsted, m/ gravsten i plæne; 15 år          5.198,-       (  7.008,-   for ikke-medlemmer af folkekirken )

Urnegravsted, omkranset af hæk; 15 år             2.124,-      3.934,-   for ikke-medlemmer af folkekirken )

Kistegravsted, 1 plads; 25 år                              7.104,-       (14.881,-   for ikke-medlemmer af folkekirken )

Kistegravsted, 2 pladser; 25 år                         10.025,-       (22.909,-   for ikke-medlemmer af folkekirken )

Kistegravsted, plæne anonym; 25 år                  7.241,-       (15.018,-   for ikke-medlemmer af folkekirken )

 

Gravstedets forlængelse, ( ny nedsættelse før fredningstidens udløb ) pris pr. år:

Urnegravsted; m/ gravsten i plæne; pr. år             157,16

Urnegravsted, omkranset af hæk; pr. år                157,16

Kistegravsted, 1 plads; pr. år                                 256,39

Kistegravsted, 2 pladser; pr år                               510,80

Nedsættelse af urne                                               395,48            (    790,97  -  for ikke-folkekirkemedlemmer )

Nedsættelse af kiste                                            2.668,73            ( 5.337,45  -  for ikke-folkekirkemedlemmer )

Gravstedets fornyelse, ( efter udløb ) inkl. obligatoriske ydelserpris pr. år:

Urnegravsted; plæne, m/ liggesten i pr. år              260,96

Urnegravsted; omkranset af hæk pr. år                     95,90

Kistegravsted; 1 plads pr. år                                    152,15

Kistegravsted; 2 pladser pr. år                                 256,03

kistegravsted; 3 pladser pr. år.                                 345,33