Nye priser for 2018

Prislisten for 2018 er opdateret pr. 1. januar 

 

Gravsteder med udløb den 31.12.2018

Vi sender besked til de berørte gravstedsejere ultimo september 2018. Man skal herefter kontakte kirkegårdskontoret med besked om hvorvidt der ønskes fornyelse eller sløjfning. Frist for tilbagemelding er 15. november.

Materiale vedrørende fornyelserne, gravstedsbreve samt regninger udsendes omkring årsskiftet 2017 - 18.

 
Glasvaser, glaskrukker mv. på gravstederne

Vi anmoder gravstedsejerene om at UNDGÅ brug af ikke- godkendte vaser eller andre materialer af glas på gravstederne, for eksempel  drikkeglas, syltetøjsglas etc.. Nævnte materialer går nemt i stykker og udgør derfor en fare for tilskadekomst hos kirkegårdens personale.  Skal der bruges vaser af glas så brug de hårdføre kirkegårdsvaser af glas. Vi anbefaler vaser af plast eller metal.

Bemærk kirkegårdens personale bortskaffer ikke-godkendte glastyper uden ansvar.

 

Privat vedligeholdelse af gravsteder

Vi henstiller til gravstedsejere der selv ren - & vedligeholder deres gravsteder at de nødvendige arbejder udføres med regelmæssige mellemrum så gravpladserne fremstår velpassede og unødig spredning af ukrudtsfrø mv. forhindres.

Gravsteder der misligholdes kan i gentagelsestilfælde sløjfes ved kirkegårdens foranstaltning. Jvnf. kirkegårdsvedtægten.

 

Forårs- og sommerblomster 2018

Stedmoder forventes udplantet ca. uge 15 og isbegonier ca. uge 22. Dette gælder kun planter i løbende aftaler. Eventuelle ønsker om udplantning i gravsteder der ikke er omfattet af faste aftaler ekspederes i det omfang lageret rækker.

 

Grandækning for sæson 2018

Bestilling af granpyntning der ikke er i fast aftale skal ske senest 1. oktober 2018. Eventuelle bestillinger indgået efter denne dato kan kun forventes udført i det omfang lageret rækker. Kirkegården påbegynder grandækningen ultimo oktober.

 

Kendt urnefællesgrav med liggesten i plæne afd. U og NVN

Gravstedsejerne anmodes om, at begrænse antallet af henstillede effekter på gravstenene mest muligt. Jvnf. kirkegårdsvedtægten. Vi henleder iøvrigt opmærksomheden på, at plantning af blomster, løgvækster etc. i plænerne ikke er tilladt. Elektriske lamper må ikke anbringes på gravstederne.