Mail-adresse til menighedsrådet: 7434@sogn.dk

Formand
Allan Thomsen

Næstformand
Jens-Erik Engelbrecht

Kirkeværge
Ejvind Hartmund

Kontaktperson for personalet
Jens-Erik Engelbrecht