Opdateret den 29. oktober 2020

Der er fortsat restriktioner og retningslinjer fra sundhedsmyndigheder, der skal følges. Hvis du er syg eller har symptomer på Coronavirus, skal du blive hjemme.

Indendørs kirkelige handlinger

Det generelle forsamlingsforbud gælder ikke inde i kirken, men det maksimale antal kirkegængere er bestemt af kirkens areal. Tilsvarende gælder sognegården. I Helsinge kirke må der højst være 34 personer til stede ud over personalet, hvis menigheden skal kunne synge. Der må højst være 45 personer, hvis der ikke synges. Kirkegængerne vil derfor desværre kunne opleve at blive afvist ved døren, hvis kvoten allerede er nået.

Der skal holdes 2 meters afstand mellem kirkegængerne. Personer, der bor sammen, må dog sidde tættere sammen. I situationer, hvor der ikke synges, er det tilstrækkeligt, at afstanden er 1 meter. En afstand på 1 meter vil fx være gældende i forbindelse med altergang. Afstandene måles fra næsetip til næsetip.

Der gælder de samme restriktioner for alle typer indendørs kirkelige handlinger, dvs. højmesser, barnedåb, bryllupper, begravelser og bisættelser o.l.

De nye regler pr. 29. oktober 2020 for mundbind og visir gælder også i folkekirken. Det betyder, at kirkegængere, ansatte, frivillige og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i indendørs tjenester og kirkelige aktiviteter. Det betyder, at man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirken eller kirkens lokaler, og når man bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller knæler. Kravet gælder heller ikke for præster og medvirkende under udøvelse af kirkelige ritualer m.v. Personer med fysiske eller mentale svækkelser kan helt undlade at bære mundbind eller visir, hvis de ikke er i stand til det. Ansatte og frivillige kan bortvise kirkegængere og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Udendørs kirkelige handlinger

Udendørs gælder forsamlingsforbuddet. Pr. 23. oktober 2020 betyder det, at der højst må forsamles 10 personer. Hvis man i al væsentlighed sidder ned og har ansigtet rettet mod en scene el.lign. må der dog være flere.

Der gælder en særlig undtagelse for begravelser og bisættelser. Her tillades forsamling af op til 50 personer. Præsterne kan oplyse nærmere om dette.

Kirkekontoret

Kirkekontoret er åbent for personlig henvendelse, men vi opfordrer til, at du kun møder op efter forudgående aftale. Ved personligt fremmøde skal du bære mundbind eller visir, undtagen når du sidder ned. Henvendelse kan ske telefonisk eller pr. mail. 

Seniormøder og andre aktiviteter

Ved kirkelige aktiviteter i sognegården er det maksimale antal deltagere bestemt af arealet af lokalet.

De nye regler pr. 29. oktober 2020 for mundbind og visir gælder. Det betyder, at besøgende, ansatte og frivillige på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i indendørs aktiviteter i sognegården. Det betyder, at man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af sognegården, og når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller når man kortvarigt skal indtage mad eller drikke. Kravet gælder heller ikke for foredragsholdere o.lign. Personer med fysiske eller mentale svækkelser kan helt undlade at bære mundbind eller visir, hvis de ikke er i stand til det. Ansatte og frivillige kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Behov for samtale med en præst

Præsterne kan kontaktes pr. telefon som normalt. Folkekirken har også tilbuddet "Sjælesorg på nettet", hvor der er mulighed for at have en fortrolig samtale med en præst via computer, tablet eller smartphone (livechat). 

Generelle forholdsregler når man er til stede i kirkens bygninger

Vær opmærksom på Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn