Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Covid-19

Der er igangsat en gradvis genåbning af samfundet. Folkekirken følger de almindelige lempelser, men på nogle punkter gælder særlige retningslinjer. Der er ikke en detaljeret plan for, hvad der sker hvornår i folkekirken, så vi holder løbende øje med udmeldingerne fra Regeringen og Kirkeministeriet. 

Den 21. april 2021 blev restriktionerne lempet. Vi må synge igen, og gudstjenesten er ikke længere tidsbegrænset.  Der er stadig restriktioner tilbage. Lige nu betyder det:

  • Der må højst være 34 personer i Helsinge kirke, hvis vi synger (og alle skal sidde ned)

  • Der må højst må være 50 personer i Helsinge kirke, hvis vi ikke synger (og alle skal sidde ned). 

Nadver gennemføres ved højmesserne, men det sker på en alternativ Coronasikker måde. Vi er selvfølgelig meget omhyggelige med at følge alle retningslinjerne, så det er så trygt som muligt at komme i kirken. 

Vi er i gang med at planlægge aktiviteter , der er afstemt med genåbningen. Lige nu er der kun enkelte arrangementer, som fx udendørs fællessang, men hold øje med nyt på hjemmesiden og Facebook.

Bisættelser og andre kirkelige handlinger gennemføres efter aftale med præsterne.

Kirkekontoret er lukket for personligt fremmøde, medmindre der er lavet en aftale på forhånd pr. telefon.

Der gælder i øjeblikket et skærpet indendørs forsamlingsforbud på højst 10 personer, men i folkekirken gælder særlige regler. For indendørs tjenester og aktiviteter er det gulvarealet og afstandsforholdene, der er afgørende for, hvor mange mennesker der må være til stede. 

Det udendørs forsamlingsforbud er højst 50 personer, hvis der er tale om gudstjenester, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser eller lignende religiøse handlinger. I andre tilfælde er det udendørs forsamlingsforbud højst 10 personer.

Regler, der blev indført pr. 29. oktober 2020 for mundbind og visir, gælder også i folkekirken. Det betyder, at kirkegængere, ansatte, frivillige og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i indendørs tjenester og kirkelige aktiviteter eller opholder sig indendørs i sognegården. Det betyder, at man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirken eller kirkens lokaler, og når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller knæler. Personer med fysiske eller mentale svækkelser kan helt undlade at bære mundbind eller visir, hvis de ikke er i stand til det. Ansatte og frivillige kan bortvise kirkegængere og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

I forhold til konfirmandundervisning skal præstens anvisninger følges.

Opdateret den 29. april 2021