Regeringen har forlænget COVID-19-restriktionerne til og med den 5. april 2021. Der gælder i øjeblikket et  skærpet forsamlingsforbud på højst 5 personer. Gudstjenester og kirkelige handlinger kan gennemføres efter nøje retningslinjer. De betyder dog, at stort set alle andre aktiviteter er indstillet, og at kirkekontoret er lukket for personligt fremmøde, medmindre der er indgået en aftale på forhånd pr. telefon.

I folkekirken har forsamlingsforbuddet kun praktisk betydning for visse udendørs arrangementer. Der må kun holdes tjenester og kirkelige aktiviteter udendørs for op til 5 personer i perioden til og med 5. april 2021. Ved begravelser og bisættelser, hvor ceremonien afholdes udendørs, må man dog være op til 50 personer.

For indendørs tjenester og aktiviteter er det gulvarealet, der er afgørende for, hvor mange mennesker der må være til stede. I perioden frem til og med den 5. april 2021 er begrænsningen skærpet til højst 24 personer, også selv om menigheden ikke synger.

Regler, der blev indført pr. 29. oktober 2020 for mundbind og visir, gælder også i folkekirken. Det betyder, at kirkegængere, ansatte, frivillige og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i indendørs tjenester og kirkelige aktiviteter eller opholder sig indendørs i sognegården. Det betyder, at man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirken eller kirkens lokaler, og når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller knæler. Personer med fysiske eller mentale svækkelser kan helt undlade at bære mundbind eller visir, hvis de ikke er i stand til det. Ansatte og frivillige kan bortvise kirkegængere og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

I forhold til konfirmandundervisning skal præstens anvisninger følges.

Læs mere her.

Opdateret den 9. marts 2021